Organitzat per l´Associació de Professorat de Llegües Clàssiques de Catalunya, amb el patrocini de: ICAC, SEEC, SCEC, Soc. Cat. de Teatre Grecollatí, MAC i Iberia Graeca
  CONCVRS DE
CVLTVRA CLÀSSICA
ODISSEA 2019


Catalunya