El Concurs ha acabat
Data d'acabament del concurs: 20:00:00 hores del dia 13-02-2019

CLASSIFICACIÓ FINAL