O Concurso finalizou
Data de finalización do Concurso: 20:00:00 horas do día 15-02-2017

CLASIFICACIÓN DEFINITIVA