O Concurso finalizou
Data de finalización do Concurso: 20:00:00 horas do día 13-02-2019

CLASIFICACIÓN FINAL GALICIA