O Concurso finalizou
Data de finalización do Concurso: 20:00:00 horas do día 21-02-2018

CLASIFICACIÓN FINAL