SEECGalicia

Resultados da proba de Grego 2013

Unha vez realizada a Proba Nacional de Grego, a comisión encargada de valorar os mellores exercicios de cada delegación acordou elixir como o mellor exercicio do ano 2013 o realizado por Carmen González Gómez (León). A continuación quedaron os representantes das seguintes secciones, ordenados segundo a súa puntuación: 2º) Becedas, María (Salamanca) 3º) Pérez Milán, Paula (Asturias) 4º) Quesada Carrión, Laura (C.-La Mancha) 5º) LópezMoreno, María (Granada) 6º) Domínguez Fernández, María (La Rioja) 7º) Castells Somoza, Carlos (Madrid) 8º) García Cabanas, Lucía (Galicia) 9º) Hernández Vinent, Sión (Baleares) 10º) Vaquero González; Laura (Valladolid)