SEECGalicia

As novas tecnoloxías

Os clásicos sabemos ben que o cambio ás novas tecnoloxías da información nunca foi doado…