SEECGalicia

Balanzo económico 2014

Os datos económicos de SEEC Galicia no ano 2014 son os seguintes:

Saldo a 1 de Xaneiro de 2014: 26.915,71 €

Ingresos: 39.254,79 €
Gastos: 45.590 €

Saldo a 31 de decembro de 2014: 20.579,69 €