SEECGalicia

Borrador do Real Decreto

Este é o borrador do Real Decreto polo que se establecen as especialidades dos corpos docentes de Ensino Secundario, se definen as condicións de formación para o exercicio da docencia na Educación Secundaria Obligatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional e as Ensinanzas de Idiomas. Aínda está en período de discusión.