SEECGalicia

Cambio na programación de grego curso 2009/2010

O coordinador para as probas de acceso á universidade no curso 2009/2010, Juan José Moralejo, realizou un cambio no programa de grego, para que a obra de lectura coincida coas representacións que terán lugar no festival de teatro grecolatino Lugo 2010, organizado por SEECGALICIA.

Así pois a obra de lectura elixida, e que será representada en Lugo, será ASEMBLEÍSTAS ou ASEMBLEA DAS MULLERES, de Aristófanes.