SEECGalicia

Cambio no Programa do festival de Lugo 2010

Por causas alleas a SEECGalicia prodúcese un cambio no programa previsto para o festival de teatro de Lugo 2010.

O grupo Prosopon de Guitiriz causa baixa na edición deste ano, sendo substituído por unha nova función de Troianas, polo grupo Parrocha. Será o martes 9 de marzo ás 17:00 horas.