SEECGalicia

CANDIDATURAS DEFINITIVAS

Unha vez rematado o prazo de reclamación á proclamación provisional de candidaturas á Xunta Directiva da delegación galega da SEEC sen que se presentase recurso ningún, quedan proclamadas definitivamente as dúas candidaturas que o foran xa de xeito provisional o 21 de decembro de 2007.

Candidatura 1

Presidenta: Cecilia Criado Boado

Vicepresidenta: Mª Teresa Miñanbres Gómez

Secretario: Álvaro José Pérez Vilariño

Tesoreira: Amelia Pereiro Pardo

Vocais:
José Virgilio García Trabazo,
Xosé Antonio López Silva
Ricardo Martín Fernández

Esta candidatura foi recibida na Delegación o 17 de decembro de 2007.

Candidatura 2

Presidente: José Eduardo López Pereira

Vicepresidente: José Carracedo Fraga

Secretario: Enrique Rodríguez Rodríguez

Tesoreiro: José Manuel Otero Fernández

Vocais:
Mª Teresa Jiménez Pérez
José A. Román Bravo Díaz
Mª Belén Mosquera Camba

Esta candidatura foi recibida na Delegación o 18 de decembro de 2007