SEECGalicia

Círculo Grego de Galicia. Terceira sesión

῾Ελληνικὸς κύκλος τῶν Καλλαϊκῶν
ἐν τῷ Διδασκαλείῳ Φιλολογίας
(ἀκροατήριον Β03, ἀπὸ ὥρας πέμπτης)

῾Ο ῾Ελληνικὸς κύκλος τῶν Καλλαϊκῶν πᾶσι τοῖς σπουδάζουσι περὶ τοῦ ἑλληνίζειν πλεῖστα χαίρειν.
Τῇ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ τῆς ᾿Αφροδίτης ιγ’ τοῦ Ποσειδεῶνος γενήσεται ἐν τῷ Σαντιάγῳ ἡ τρίτη σύνοδος τοῦ ἡμετέρου κύκλου, ἐν ᾗ περὶ τῶν μετεώρων ἅμα μαθησόμεθα, ἔπειτα δὲ προελευσόμεθα κατὰ τὴν μελέτην τοῦ ἡμετέρου βιβλίου τὰ διδάγματα ἀναγιγνώσκοντες καὶ γράφοντες μικροὺς λόγους.
Πᾶν ποιήσατε, ὦ φίλοι, ἐξελθεῖν ταύτῃ τῇ ἀκοῆς ἀξίᾳ συνόδῳ.
῎Ερρωσθαι ὑμᾶς εὔχομαι.

Círculo grego de Galicia
Facultade de Filoloxía
(aula Β03, ás 17 horas)

O Círculo grego de Galicia a todos os interesados en practicar o grego antigo como lingua viva.
O próximo venres 13 de decembro celebrarase en Santiago a terceira reunión, na que xuntos aprenderemos sobre a meteoroloxía; na segunda parte continuaremos a ler leccións do noso libro de texto e a escribir pequenos textos.
Non faltedes a esta interesante actividade.
Un saúdo cordial.