SEECGalicia

CLASTEA. Debate de temas de teatro clásico greco-latino.

Este programa, que vai camiño da súa terceira edición, xurdiu como iniciativa conxunta das Universidades de Coimbra, Granada, Mar de Plata e Rosario. Está adicado á reflexión e debate de temas de teatro clásico greco-latino y e a súa recepción en lingua española e portuguesa. Para máis información