SEECGalicia

Curso de Perfeccionamento de Grego Moderno III (2010)

A Delegación Galega da SEEC organiza este Curso de Formación Continua no ámbito dos cursos de Posgrao da Universidade de Santiago de Compostela. Este curso, concibido como continuación do anterior, “Curso de Perfeccionamento de Grego Moderno II“, leva por título “Curso de Perfeccionamento do Grego Moderno III“, e esperamos que sexa de interese para todos vós. A Sección de Posgrao da Universidade de Santiago de Compostela expedirá un diploma a cada alumno, no que constará o recoñecemento -computable a efectos de administración autonómica- de 4 CRÉDITOS (40 horas). O número máximo de alumnos admitidos será de 35 e o prezo da matrícula 70 €.


O curso está pensado para o alumnado que teña superado o nivel de Perfeccionamento II ou para alumnado cun dominio elemental da lingua grega moderna, é dicir, de uso básico.

Os obxectivos do curso serán os de reforzar a comprensión oral e escrita, participando activamente en conversas en contextos cotiás, escribindo textos claros sobre diferentes temas de interés, coñecendo as referencias sociais fundamentais para a comprensión da vida actual en Grecia, así coma as súas principais claves históricas e culturais.

Cando remate o curso espérase que o alumnado acade unha competencia media que lle permita afrontar situacións habituais que requiran un intercambio de información de complexidade media, realizar tarefas comunicativas que impliquen o manexo das destrezas orais e escritas, comprender textos escritos de dificultade media e intervir en interaccións comunicativas normais con falantes nativos.

Nas primeiras clases a fin de repasar e fixar os conceptos do curso anterior, empregarase sobre todo o manual que estaba fixado para o nivel anterior (Επικοινωνήστε Ελληνικά 2). A partir dese momento o material será elaborado pola profesora que imparte o curso.

DATOS DO CURSO

 • Datas: dende o 29 de xaneiro ata o 30 de abril de 2010.
 • Horario: venres de 17.00 a 20.00 h.
 • Lugar: Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela (Avda. de Castelao s/n. 15782 Santiago de Compostela).
 • Créditos/horas: 4 créditos / 40 horas
 • Prezo: 70
 • Datas de preinscrición: do 5 ao 10 de novembro de 2009
 • Datas de matrícula: aprazado
 • Nº máximo de alumnos: 35
 • Requisitos de acceso: Estudantes,Diplomados e Licenciados
 • Criterios para a selección de aspirantes: Terase en conta a orden de presentación das solicitudes de admisión.

PROCEDEMENTO DE PREINSCRIPCIÓN E MATRÍCULA:

 • Datas de preinscrición: do 5 ao 10 de novembro de 2009
 • Datas de matrícula: aprazado

A preinscrición poderá ser formalizada de calquera dos seguintes modos:

 1. A través do formulario da páxina web da Delegación Galega da Sociedade de Estudios Clásicos, operativo a partir do 5 de outubro  (recomendado) Ir a Formulario.
 2. A través do correo electrónico da Secretaría da Delegación Galega da Sociedade de Estudios Clásicos:
 3. Por correo ordinario (só se non tedes correo electrónico) dirixido á sé da Secretaría da Delegación Galega da SEEC (Amelia Pereiro Pardo, Facultade de Filoloxía. Avda. de Castelao s/n. 15782 Santiago de Compostela).
 4. Formulario do Servizo de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua.

Unha vez rematado o prazo de inscrición, a lista de admitidos será publicada na  web da Sección Galega da SEEC

A matricula formalizarase no prazo comprendido entre (por determinar) na Sección de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua da USC (Unidade de Xestión do Campus sur. Pavillón de Estudiantes. Campus Sur. Santiago de Compostela).

Podedes descargar o formulario proporcionado pola USC picando na ligazón anterior.

Para calquera dúbida sobre cuestións relativas ás matrículas, poñédevos en contacto coa codirectora do curso Maite Miñambres () ou coa Sección de Posgrao: tfno. 981563100, ext. 14588; correo-E .

O importe da matrícula (70 €) deberá ser ingresado na conta bancaria indicada pola sección de Postgrao da Universidade.