SEECGalicia

Curso “Magister et discipuli”

Magister et discipuli – Διδάσκαλος καἰ μαθηταί
O día a día nas clases de Latín, Grego e Cultura Clásica

Prof. Álvaro Pérez Vilariño

Lugar: Facultade de Filoloxía-USC, Aula D02

Data: Mércores 8 de marzo

Hora: 16.00-19.00 h.

Organiza: Grupo de Investigación “Estudos Clásicos e Medievais” da USC