SEECGalicia

ELECCIÓNS 2008: COMPOSICIÓN DA XUNTA, COMISIÓN E MESA

Xunta electoral

  • Presidenta: Mercedes Díaz de Cerio
  • Secretaria: Noelia Cendán Teijeiro
  • Vocais: Carmen Riobó, Teresa Amado y Manuela Domínguez

Comisión electoral

  • Mercedes Díaz de Cerio, Teresa Amado e Carmen Riobó

Mesa electoral

Titulares

  • Labora Castro Elena
  • Pardo Núñez Teresa
  • Patiño Sotelo Mª Jesús

Suplentes

  • Rodeiro Casas Digna
  • Cabrillana Leal Concepción
  • Couselo Fernández Carmen