SEECGalicia

ELECCIÓNS 2020

CANDIDATURA PRESENTADA PARA A XUNTA DIRECTIVA DE SEEC-GALICIA (2020-2024)
José CARRACEDO FRAGA, Profesor de Filoloxía Latina na USC, Presidente
Ana María SUÁREZ PIÑEIRO, Profesora de Historia Antiga na USC, Vicepresidenta
Teresa AMADO RODRÍGUEZ, Profesora de Filoloxía Grega na USC, Tesoureira
Miguel GIADÁS QUINTELA, Contratado Predoutoral de Filoloxía Latina na USC, Secretario
Fernando DOMÈNECH REY, Profesor de Latín no IES María Casares de Oleiros, Vogal
Tatiana GRELA TUBÍO, Graduada en Filoloxía Clásica e Estudante de Historia da Arte, Vogal
María Teresa JIMÉNEZ PÉREZ, Profesora de Grego e Latín no IES García Barbón de Verín, Vogal
Susana LOSADA SOTO, Profesora de Grego no IES de Melide, Vogal
Miguel Anxo MEIXUEIRO REI, Profesor de Grego e Latín no IES de Meira, Vogal