SEECGalicia

Eleccións á Xunta Directiva de SEECGalicia

CALENDARIO ELECTORAL 2019-2020

29 novembro 2019
a-Convocatoria de eleccións
b-Publicación do censo electoral
c-Inicio do prazo de presentación de candidaturas

14 decembro 2019
-Fin do prazo de presentación de candidaturas

17 decembro 2019
a-Fin do prazo de reclamación á inclusión no censo electoral
b-Proclamación provisional de candidaturas

20 decembro 2019
a-Fin do prazo de resolución de reclamacións ao censo electoral
b-Fin do prazo de recursos de candidaturas excluídas ou denegadas
c-Se non hai recursos: proclamación definitiva de candidaturas
d-Se só hai unha candidatura: proclamación de candidatura electa

27 decembro 2019
a-Fin do prazo para responder aos recursos de candidaturas excluídas ou denegadas
b-Proclamación definitiva de candidaturas
c-Inicio de campaña electoral

14 febreiro 2020
a-Fin de campaña electoral ás 00:00h
b-Constitución da mesa electoral ás 16:00h
c-Votación das 16:30h ata ás 19:30h
d-Escrutinio e publicación de resultados provisionais

17 febreiro 2020
-Fin do prazo de presentación de recursos aos resultados provisionais

22 febreiro 2020
a-Fin do prazo de resolución de recursos aos resultados
b-Proclamación definitiva da candidatura electa

24 febreiro 2020
-Toma de posesión dos cargos electos