SEECGalicia

Eleccións SEEC Galicia 2016. Proclamación da Candidatura

Comunicamos a todos os nosos socios que, concluído o prazo para presentar recursos no proceso de eleccións á directiva de SEECGalicia, con data de 10 de febreiro de 2016 queda proclamada a candidatura do prof. D. José Carracedo Fraga.

Un afectuoso saúdo

A Presidenta da Xunta Electoral

Cecilia Criado