SEECGalicia

ELECCIÓNS SEECGALICIA 2007/08

De conformidade cos Estatutos e o Regulamento da SEEC, convocáronse as eleccións á Xunta directiva da Delegación de Galicia, de acordo co seguinte calendario.

A lista de socios elixibles e electores atópase exposta na sé da Delegación, Facultade de Filoloxía, 3ª planta, no taboleiro de anuncios próximo á sala 314.