SEECGalicia

Envío de libros e entradas do XVII Festival de Teatro Grecolatino

Estase empezando a enviar os libros e as entradas do Festival de Teatro. Ricardo Martín poñerase en contacto cos centros que vaian á Coruña, xa que as entradas as emite o propio teatro e el dirá como as fará chegar aos profesores responsables dos grupos.