SEECGalicia

Falecemento de Antonio López Eire

Dende a sección galega da SEEC sumámonos á sentida dor polo pasamento do Catedrático de Filoloxía Grega da Universidade de Salamanca, Profesor Dr. Don Antonio López Eire, gran helenista, compañeiro e amigo, a así queremos transmitir á súa familia, mestres e alumnos, a nosa máis sinceira condolencia. "SIT TIBI TERRA LEVIS".