SEECGalicia

Viaxe a Grecia 2017 – Programa

COORDINADOR

Fernando Domènech

DATAS

26 de febreiro a 5 de marzo de 2017. A razón pola que facemos a viaxe de domingo a domingo é porque Iberia non voa os sábados a Atenas.

PRAZAS

Ofertaranse 55 prazas. O número mínimo é de 40. Os solicitantes que excedan este número pasarán a formar parte dunha lista de espera que se irá actualizando en función das eventuais baixas.

PROGRAMA

Reproducimos o programa de hai dous anos, dado o interese suscitado pola visita a Mesenia e a cidade bizantina de Mystrás, e para facilitar que novos profesores e grupos poidan ter acceso a elas.

DOMINGO 26:
Saída dende A Coruña no primeiro voo da mañá (os horarios de conexión non permiten saír dende os outros aeroportos de Galicia); conexión en Madrid para continuar a Atenas. Chégase con tempo suficiente para aloxarse no hotel Stanley 4**** e para que os profesores fagan cos seus alumnos unha visita turística libre polas zonas máis emblemáticas do centro de Atenas: Plaka, Monasteraki, Psiri, Ágora romana, Syntagma…

LUNS 27:
– Mañá: visita á Acrópole, Areópago, Ágora grega e Museo da Acrópole.
– Tarde: Estadio Olímpico, Templo de Zeus Olímpico.

MARTES 28:
– Saída cara ao Peloponeso.
– Mañá: Canal de Corinto, Epidauro e Micenas.
– Tarde: Dirixirémonos a Tolo. Aloxamento no hotel Tolo 3***.

MÉRCORES 1:
– Saída cara a Esparta.
– Mañá: Esparta e a cidade bizantina de Mystrás.
– Tarde: Saída cara Kalamata. Aloxamento no hotel Pharae Palace 4****.

XOVES 2:
– Saída cara Mesenia atravesando o mítico monte Taygetos.
– Mañá: Mesenia.
– Tarde: viaxe cara Olimpia. Aloxamento no hotel Neda 4****.

VENRES 3:
– Mañá: Olimpia
– Tarde: viaxe cara Delfos. Aloxamento en hotel Delphi Acropole 3***.

SÁBADO 4:
– Mañá: Delfos
– Tarde: regreso a Atenas. Aloxamento no hotel Stanley.

DOMINGO 5:
A primeira hora da mañá, visita do Museo Arqueolóxico Nacional e despois tempo libre para compras no centro da cidade.
Saída cara ao aeroporto de Atenas para partir ás 16.00, hora local. En Madrid, conexión con Santiago de Compostela, onde chegaremos sobre as 23 horas.

IMPORTANTE
O calendario semanal pode verse afectado por varias causas: climatoloxía, suxestións do noso guía para visitar algún lugar de interese nos desprazamentos entre cidades, imprevistos, etc.

PREZO

Será de 730€ en habitacións triplas, o mesmo prezo que hai dous anos. Tendo en conta a suba do IVE na hostalaría debida aos duros axustes impostos a Grecia, consideramos todo un logro ter mantido o mesmo custo, dous anos despois.
Este prezo inclúe:
– Viaxe en avión (Iberia) e traslado a hotel en Atenas.
– Autocar e guía en español polo Peloponeso.
– Entradas gratis a todos os recintos estatais aos menores de 18 anos e os profesores acompañantes en exercicio (deberán achegar documento acreditativo dos seus respectivos centros).
Aloxamento con media pensión (almorzo e cea) durante toda a viaxe.
Guía oficial en español durante toda a viaxe. Para os que xa a fixeron en ocasións anteriores, podemos confirmar que se trata unha vez máis do noso querido e admirado Lefteris Gianoulopoulos.
Seguro de Viaxe con Mapfre asistencia.

INSCRICIÓN

Os profesores responsables deberán inscribirse e inscribir os seus alumnos (unha inscrición por cada participante) cubrindo o formulario que aparecerá na WEB de SEECGalicia dende as 15:00 horas do mércores 9 de novembro de 2016 ata as 24.00 do 18 dese mesmo mes. É necesario cubrir unha inscrición por alumno, sendo o límite posible para cada grupo de 11 inscricións, incluídos profesores acompañantes.
Atenderanse as solicitudes por orde de inscrición tendo preferencia os profesores socios de SEEC Galicia cos seus grupos de alumnos e tendo preferencia igualmente os profesores socios que se puxesen en contacto co coordinador antes do 8 de novembro para informar da súa intención de participar e comunicar o número de participantes no seu grupo. Preténdese así que os participantes saiban se hai superauit de solicitudes antes de inscribirse e non verse sorprendidos a posteriori. Se algún profesor socio inscribe alumnos sen telo comunicado previamente, debe saber que todos os profesores socios que si o fixeron teñen preferencia.
De non se completar a oferta de prazas poderán ser admitidos outros participantes seguindo esta orde de prelación:
1. Alumnos socios de SEEC Galicia. (Trátase de favorecer aos que teñen menos recursos para acceder a este tipo de viaxes).

2. Resto dos socios de SEEC Galicia (profesores sen alumnos e outros).

3. Profesores non socios da SEEC con alumnos (o profesor terá que pagar un extra de 30 euros).

4. Non socios, que terán que pagar igualmente un extra de 30 euros. (Posibles acompañantes de socios están incluídos dentro deste grupo).

Unha vez finalizada a inscrición, farase pública a lista dos admitidos e será comunicada por correo aos interesados. Os non admitidos inicialmente pasarán a formar parte dunha lista de espera e serán chamados por rigorosa orde en función das eventuais baixas que se produzan.
Email de contacto co coordinador:

Para evitar suspicacias, o correo enviado será sempre a proba do contacto previo establecido.

FORMA DE PAGAMENTO

Os profesores admitidos deberán proceder da seguinte maneira:
PRIMEIRO PRAZO: ingresar a cantidade de 150€ por persoa na conta que se indicará no seu momento, indicando no concepto da transferencia: OPERACIÓN ATENA: VIAXE GRECIA 2017, sendo a data límite para facelo o 12 de decembro. Pedimos que cada instituto faga un so ingreso co importe correspondente para facilitalos trámites.
Esta cantidade é esixida por Iberia para formalizar definitivamente a reserva dos voos e non será devolta salvo que existan causas moi fundadas de anulación da reserva (accidentes, enfermidades).

SEGUNDO PRAZO

O resto (580€) a finais de xaneiro será ingresado na mesma conta que se indique para o pagamento do primeiro prazo.

ROGO FINAL DOS COORDINADORES

Dirixido sobre todo a profesores que poidan vir por primeira vez. Tentade aclarar ben ao voso alumnado que será unha viaxe cultural; non unha viaxe para falar toda a noite no hotel (e aínda menos saír de noite). Trátase dunha viaxe de estudos, cun programa intenso como podedes ver e no que esperamos dos nosos alumnos o máximo aproveitamento.
Non é necesario recordar que o alumnado estará baixo a responsabilidade directa dos seus profesores e coa obriga de cumprir escrupulosamente as normas que os respectivos centros teñan contempladas nos seus Regulamentos de Réxime Interno. En todo caso, os coordinadores reclamaremos aos profesores participantes o seu cumprimento, incluso a nivel sancionador, en caso de observaren condutas gravemente prexudiciais para o desenvolvemento das nosas actividades.