SEECGalicia

LISTADO DE PREINSCRITOS CURSO ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA ESTUDIOS CLÁSICOS
Tense solicitado a UXA a ampliación da matrícula ata os 33 alumnos. Coidamos que non vai haber problema para a concesión da mesma.

Apelidos

Nome

1

Rodríguez Pérez

José Carlos

2

Fernández González

Lidia

3

VILARIÑO MATO

EVA MARÍA

4

Vila Perez

Oscar

5

BALO GARCÍA

SERGIO

6

PENELAS DEVESA

PATRICIA MARÍA

7

SILVA RODRÍGUEZ

MARÍA DEL CARMEN

8

RODRIGUEZ VILLAMARIN

TAMARA

9

PÉREZ PICALLO

JULIO

10

Moliner Santiago

Maria del Pilar

11

COUSELO FERNÁNDEZ

MARÍA DEL CARMEN

12

DÍAZ SALVADO

MARÍA ELENA

13

ESTEVEZ DIZ

MARíA AMELIA

14

Camino Plaza

Laura

15

Tembra Souto

Verónica

16

Canzobre Martínez

Isabel

17

González Carracedo

Ángela

18

Dubois Silva

Susana

19

Prieto Pardo

Sergio

20

Bolibar Chinchilla

Ana

21

Vélez Latorre

José Manuel

22

LÓPEZ SUÁREZ

MONTSERRAT

23

VARELA CES

MIRIAM

24

FARPóN ÁLVAREZ

MANUEL

25

Lozano Bernal

Ana del Carmen

26

HERNÁNDEZ SILVEIRA

ELOY

27

Sánchez Varela

Alba

28

Varela Rodríguez

Joel

29

Díaz Rifón

Mª del Carmen

30

boado quijano

mila

31

Pérez Pereira

Nuria

32

Seara Pazo

Margarita

33

Garcia Gonzalez

Helena