SEECGalicia

Master en Secundaria na USC

Neste arquivo atoparedes información sobre o listado de materias do Máster de Secundaria en todos os itinerarios que se van impartir na Universidade de Santiago.

"En cada itinerario hai dúas materias, na maioría dos casos, que teñen en total 8 créditos, que denominamos "complementos".

  • Especialidade de Ciencias: "La ciencia y su metodología para profesorado de secundaria" e "Ciencias experimentales para profesorado de ed. secundaria"
  • Itinerario de Matemáticas: "La ciencia y su metolodolgía…" e "Matemáticas para profesorado de ed. secundaria"
  • Ciencias Sociales: "Ciencias sociales y educación I e II"
  • Filosofía: "Filosofía y educación I e II"
  • Formación Profesional: "La formación profesional"
  • Linguas: La lengua y la literatura como saberes educativos" e "Bases para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas"
  • Artes: Música: Complementos de formación para la enseñanza de la música".

As restantes materias ou ben pertencen ao módulo xenérico, común a todos os itinerarios, ou pentencen a itinerarios específicos e son relativas á didáctica específica de cada itinerario.