SEECGalicia

Nova colección de textos clásicos na Editorial Cátedra
O día 26 de novembro, no marco do Simposio “Traducir a los clásicos”, organizado pola SEEC na Fundación Pastor de Madrid, a editorial Cátedra presentou a súa nova colección Clásicos Linceo. Trátase de unha colección bilingüe de textos clásicos gregos e latinos, con moitas notas, a pé de páxina, relativas ó texto orixinal, nas que se afonda en cuestións gramaticais, históricas e culturais. A edición vai precedida dunha introdución sobre o autor e a obra e unha bibliografía básica e rematada cun comentario extenso que atende a cuenstións relacionadas coa estructura, intertextualidade, estilo, convencións literarias, etc. Ate o de agora saíron 4 volumes e os seus prezos oscilan entre os 10 e os 12 €.