SEECGalicia

ODISEA 2008: CORRECCIÓN DE ERROS

A hora de inicio do concurso figuraba incorrectamente nas bases e calendario da odisea 2008 (xa corrixido), debendo figurar como tal as 9:00 horas, tanto para as preguntas como para o preguntón. Ao remate do período de inscrición enviarase un correo-e aos equipos coa corrección da mesma e outra información referida ao concurso.