SEECGalicia

Odisea 2019 – Datos de participación

Os datos xerais do concurso nos permiten ver unha subida da participación en todos os campos: grupos, alumnos, profesores e centros. Este ano están concursando case 5.000 alumnos de toda España, procedentes de 291 centros.

ODISEA 2019 – Estatística de participantes global

En cambio, no caso de Galicia, observamos un lixeiro retroceso (participan 11 centros menos). Esperemos que sexa pasaxeiro e subamos na próxima edición.