SEECGalicia

Odisea 2020: datos de participación.

Os datos xerais do concurso nos permiten ver de novo unha subida da participación en todos os campos: grupos, alumnos, profesores e centros. Este ano están concursando 5.331 alumnos e 346 profesores de toda España, distribuídos en 2.079 grupos procedentes de 309 centros.

No caso de Galicia os datos son moi semellantes aos do ano pasado, cunha lixeira baixada en todos os apartados agás nos centros, onde este ano participan 39 (polos 38 do ano pasado)