SEECGalicia

Odisea 2021. Datos de participación.

Estes son os datos de participación na edición 2021 do concurso. Nótase unha lixeira baixada na mesma, sen dúbida debido á pandemia. Aínda así son 4.526 alumnos os que concursan, dirixidos por 321 profesores de 277 centros.