SEECGalicia

Premio para o proxecto “Dives Gallaecia” de Álvaro Pérez Vilariño

O ensino do latín tal como o fan no Instituto Manuel García Barros da Estrada mereceu xa dous premios de innovación educativa polo uso que fan da internet e das novas tecnoloxías. Alvaro Pérez Vilariño imparte as súas clases na aula de informática para que os alumnos poidan facer os traballos que lles propón para que descubran a pegada da cultura clásica. A uns tocaralles documentarse sobre as recreacións históricas do Arde Lucus e o Esquecemento de Xinzo a outros bucar latinismos na prensa, a outros editar os vídeos e fotografías que fan nas súas visitas a museos e lugares significativos da romanización en Galicia. Esta maneira de ensinar fixo que o proxecto “Dives Gallaecia” merecese xa dous premios de innovación educativa. O que valoraron os xurados dos Premios de Innovación Educativa da Xunta de Galicia e da Asociación Mejora tu Escuela Pública (http://www.mejoratuescuelapublica.es/) e o cambio metodolóxico que supón a introdución das novas tecnoloxías no ensino. “Eu pensaba que ía ser superaburrido e non, por iso a sigo collendo como optativa”, di Samuel, un alumno de segundo de bacharelato que se sumou ao proxecto cando empezou hai xa tres anos. “Eu busco latinismos na prensa”, di a súa compañeira Estefanía. ” E non só na nosa língua”, puntualiza Sofía, “no New York Times tamén están”. O profesor Vilariño remarca que o ensino ten que ter en conta o cambio metodolóxico tan grande que supuxo a internet: “non se pode aprender coma antes. O profesor ten que ser unha guía, pero que sexan eles os que vaian descubriendo”.