SEECGalicia

Presentación de libro

Presentación do libro “DISCURSO SOBRE A DIGNIDADE DO HOME” de G. Pico de la Mirandola (e outros textos renacentistas sobre a dignidade do ser humano) traducido do latín ao galego polo membro da nosa directiva Fernando Domènech.