SEECGalicia

Publicación da lista de admitidos no curso Chiron 2.0: Clásicos na aula

Rematado xa o período de preinscrición publicamos a lista de admitidos e a lista de espera neste curso.

Recordamos que para a selección de aspirantes tívose en conta en primeiro lugar o feito de ser socios da SEEC e logo a orde de presentación das solicitudes.

O Período de matrícula será dende o 15/09/2008 ao 25/10/2008 e terá que efectuarse na Sección de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua da USC (Unidade de Xestión do Campus sur. Pavillón de Estudiantes. Campus Sur. Santiago de Compostela). Aquí tedes unha
ligazón ao formulario.

Para dúbidas sobre cuestions relativas ás matrículas, poñédevos en contacto coa Sección de Posgrado: tfno. 981563100, ext. 14588; e-mail: ; ou coa Sección Galega da SEEC no correo-E

O prezo da matrícula será de 70 €. que se fará efectiva mediante o ingreso nunha conta bancaria da Universidade que se vos indicará na Sección de Posgrao