SEECGalicia

Recepción a estudantes e profesores do proxecto Erasmus+ KA229 “Orientados ao patrimonio cultural e a inclusión desde unha mirada europea” (OPTIME)

O pasado xoves 28 de marzo de 2019 a directiva de SEEC-Galicia recibiu na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela aos 39 estudantes e profesores participantes no proxecto Erasmus+ KA229 “Orientados ao patrimonio cultural e a inclusión desde unha mirada europea” (OPTIME).
O presidente de SEEC-Galicia, José Carracedo, faloulles brevemente sobre a historia da Universidade de Santiago de Compostela e sobre a súa oferta actual de títulos de Humanidades, e a vicepresidenta de SEEC-Galicia, Ana Suárez, deulles unha charla sobre “O Camiño de Santiago: historia dunha ruta universal”.
Ese proxecto Erasmus+ KA229 é unha asociación escolar de intercambio entre centros europeos que se desenvolve tamén como proxecto eTwinning. É un proxecto transnacional e plurilingüe deseñado por catro centros escolares no marco do ET2020, o Ano Europeo de Patrimonio Cultural e a Declaración de París. Inclúe catro institutos de España, Italia, Bulgaria e Austria: o IES de Poio, o Istituto Tecnico Statale Economico Raffaele Piria- Ferraris de Empoli, o Instituto Bilingüe Miguel de Cervantes de Sofía e o Bernoulligymnasium de Viena. O alumnado participante ten entre 15 e 18 anos. No IES de Poio participa alumnado que cursa as materias de Latín e Grego.
Unha intención básica do proxecto é poñer en valor e dar visibilidade aos estudos de Humanidades. Por outra parte, o obxectivo xeral do proxecto é crear unha rede escolar de cooperación e intercambio de boas prácticas que permita desenvolver unha aprendizaxe baseada en proxectos sobre o tema do patrimonio cultural europeo cun tratamento transversal da inclusión social.
A motivación reside no coñecemento e o compromiso co patrimonio cultural material e inmaterial. Enténdese que iso é un recurso fundamental para o crecemento económico, o emprego e a cohesión social. Ten, polo tanto, un gran valor educativo.
O proxecto busca, ademais, promover a inclusión social, incidindo na loita contra a discriminación, a segregación, a xenofobia, o acoso escolar e a violencia.
Outros obxectivos son mellorar a competencia social, cívica e intercultural, a competencia lingüística en lingua materna e en linguas estranxeiras e a competencia dixital. Promóvese o emprendemento e a empregabilidade para facilitar ao alumnado o acceso ao mundo do traballo nun contexto europeo.
Páxina web:
https://erasmusoptime.blogspot.com/
Twinspace:
https://twinspace.etwinning.net/72371/home