SEECGalicia

Concurso Odisea

Este concurso online de Cultura Clásica foi creado por SEEC Galicia no ano 2006. Na actualidade está organizado conxuntamente pola Sección Galega da SEEC, polas seccións da SEEC de Valladolid, de València-Castelló e Alacant, de Aragón, de La Rioja, de Extremadura, de Málaga e Cádiz, e mais pola Associació de Profesorat de Llengües Clàssiques de Cataluña, co obxectivo de promocionar a Cultura Clásica entre os alumnos de Ensino Secundario.