SEECGalicia

Cursos

SEEC Galicia é consciente de que a formación continua do profesorado de Linguas e Cultura Clásicas é fundamental para o seu traballo como docentes. Con esa meta organiza para profesores socios e non socios cursos de formación de todo tipo, desde a ampliación de contidos ata a introdución das novas tecnoloxías na aula, sen esquecer a actualización da metodoloxía no ensino.