SEECGalicia

Publicacións

Dende 1997 ata 2009 SEEC Galicia publicou na súa revista «Cuadernos de Literatura Griega y Latina» as ponencias que eminentes investigadores no campo da Filoloxía Clásica pronunciaron nos numerosos cursos de actualización científica e metodolóxica que organizamos.