SEECGalicia

Proclamación provisional de candidaturas

Tal e como estipulaba o calendario electoral, procédese á proclamación de candidaturas á directiva de SEECGalicia. Unha vez rematado o prazo, a única candidatura presentada foi a seguinte: PRESIDENTE:

  • Cecilia Criado Boado

VICEPRESIDENTE:

  • Mª. Teresa Miñambres Gómez

SECRETARIO:

  • Juan Manuel Casal Vicente

TESOREIRA:

  • Teresa Amado Rodríguez

VOCAIS:

  • Fernando Domènech Rey
  • Miguel Anxo Meixueiro Rei