SEECGalicia

Seminario “Círculo grego de Galicia: prácticas orais de grego antigo”, curso 2019-2020

SEMINARIO 2019-2020
“Círculo grego de Galicia: prácticas orais de grego antigo”
Solicitarase o recoñecemento da actividade cunha equivalencia de 33 horas ante o Ministerio de Educación

1. OBXECTIVOS
1. Practicar o grego antigo oralmente.
2. Elaborar materiais docentes para a práctica do grego antigo como lingua falada.
3. Enriquecer o coñecemento do vocabulario e as estruturas sintácticas do grego antigo a través de metodoloxías de aprendizaxe activas.

2. CONTIDOS
Aínda que os contidos se poderán ir adaptando de acordo con todos os participantes, a proposta inicial é a seguinte:
1ª Sesión: a cidade e os seus habitantes.
2ª Sesión: as armas e o exército.
3ª Sesión: os fenómenos meteorolóxicos.
4ª Sesión: as Guerras Médicas.
5ª Sesión: a roupa e o adorno persoal.
6ª Sesión: a música e o teatro.
7ª Sesión: o Oráculo de Delfos.
8ª: Sesión: o deporte e os xogos atléticos.
9ª Sesión: o mar e os barcos.

3. METODOLOXÍA
As sesións do seminario, de 3 horas, dividiranse en dúas partes cun pequeno descanso entre ambas.
Na primeira parte leranse e comentaranse en grego as unidades do libro de base que se cita no apartado seguinte, engadindo máis vocabulario (sinónimos e antónimos) e traballando as estruturas sintácticas con exercicios tanto orais como escritos. Nesta parte utilizaranse imaxes e vídeos para a súa descrición e todo tipo de técnicas da metodoloxía activa como story telling, TFR (Total Physical Response), paráfrases de textos orixinais e adaptados, xogos e actividades que movan aos participantes a utilizar o grego antigo como un instrumento vivo da comunicación oral en situacións cotiás e variadas.
Na segunda parte leranse e comentaranse en paráfrases textos gregos orixinais e adaptados referidos aos contidos da sesión por parte dos asistentes ao seminario, nos que se traballan as catro competencias: comprensión escrita, comprensión oral, produción escrita e produción oral.

4. RECURSOS
1. Aula con conexión a internet e proxector cedida pola Facultade de Filoloxía da USC (salvo indicación en contrario aula B03).
2. Libro de base: BERESFORD & DOUGLAS, A First Greek Reader. Está dispoñible gratuitamente online en: https://archive.org/details/BERESFORDDOUGLAS-AFirstGreekReader/page/n3.
3. Libros de texto do bacharelato: Aléxandros, Athenaze.
4. Dicionarios online como https://www.lib.uchicago.edu/efts/Woodhouse/ (inglés-grego) ou impresos como J. CODERCH, Diccionario Español-Griego.
5. Gramáticas de consulta.
6. Páxinas web como http://www.akwn.net/ (noticias da actualidade en grego antigo), http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ (Perseus Digital Library) e outras.

5. COORDINADOR
Óscar SOTO FERNÁNDEZ, Profesor de Grego do IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia, Ourense).

6. LUGAR, DATA E HORARIO
Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela: aula B03
Un venres de cada mes de outubro de 2019 a xuño de 2020 (1ª sesión 11 de outubro de 2019)
De 17:00h a 20:00h