SEECGalicia

Ampliación días de representación Festival de Lugo 2011
Debido á masiva petición de reservas para a edición 2011 do festival de teatro grecolatino de Lugo, ampliamos os días de representación engadindo un día máis, o mércores 16 de marzo, onde se volverán representar as obras do martes, MEDEA e MILES GLORIOSUS, por parte do grupo Parrocha/veteráns de Sardiña.